Palvelumme

Kuva Tammisaaren jäteasemalta

Palveluita kehitetään ympäristö sekä asiakkaiden tarpeet huomioiden

Huhtikuun 2020 alussa astuivat voimaan Uudenmaan jätelautakunnan uudet jätehuoltomääräykset, joiden mukaan biojätteelle on järjestettävä erilliskeräys, jos huoneistoja on vähintään viisi ja kartonki, metalli, pakkauslasi ja -muovi tulee kerätä kiinteistöltä, jos huoneistoja on vähintään kaksikymmentä. Käytännössä tämä tarkoitti Länsi- ja Itä-Uudellamaalla yli 900 kiinteistölle muutoksia erilliskeräysvelvoitteisiin ja sen myötä Rosk’n Rollilta runsaasti toimia uusien keräysten järjestämiseksi.

Uudet kiinteistökohtaiset erilliskeräykset saatiin rullaamaan hyvin, vaikka keräysmäärien lisäykset olivat huimia. Esimerkiksi lasin ja metallin keräyksessä olevien kiinteistöjen määrä nousi lähes 80 % ja muovipakkausten jopa yli 80 %.

Lue myös: Hangossa ryhdytään keräämään muovia kiinteistöiltä

Hyötyjätteiden erilliskeräyksissä mukana olevat kiinteistöt

Erilliskeräys 2017 2018 2019 2020
Biojätekeräys 2 998 3 274 4 270 5 324
Kartongin keräys 1 483 1 969 2 011 2 184
Metallin keräys 246 414 856 1 527
Lasipakkausten keräys 243 412 922 1 484
Muovipakkausten keräys 992 1 805

Tilanne 31.12.2020 sisältäen kaikki kunnalliseen palveluun liittyneet asiakkaat kuten asunto-osakeyhtiöt ja koulut.

Myös monilokeropalvelumme asiakasmäärä kasvoi vuonna 2020 mukavat 28 % ollen vuoden lopussa 2016 taloutta. Monilokeropalvelu on ensisijaisesti omakotiasukkaille tarkoitettu, kierrätystä merkittävästi helpottava palvelu, jossa omassa pihassa olevaan nelilokeroiseen hyötyjäteastiaan lajitellaan kartonki, metalli sekä lasi- ja muovipakkaukset. Vuoden 2020 aikana toimme monilokeropalvelun tarjolle myös Hankoon. Nyt yhtäläiset, valtakunnallisesti verrattuna erinomaiset, keräyspalvelut ovat saatavilla kaikissa toimialueemme suurissa taajamissa.

Lue lisää: Monilokeropalvelu laajenee Hankoon

Monilokeropalvelussa mukana olevat kiinteistöt

2018 2019 2020
978 1575 2016

Jäteasemapalveluitakin kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Yksi osa tätä kehitystyötä on aiempaa joustavampien asiointiaikojen tarjoaminen. Vuonna 2020 automatisaation käyttöönotto eteni Rosk’n Rollin palvelupisteillä merkittävästi. Elokuussa Loviisan jäteasemalla käynnistyi itsepalveluasiointi, jossa asiakkaat pystyvät tunnistautumisen jälkeen asioimaan asemalla varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Lue lisää: Itsepalveluasiointi tuo joustavuutta jäteasemakäynteihin Loviisassa

Vuoden 2020 aikana valmisteltiin myös vaaralliseen jätteen vastaanottokonttien automatisointia, ja ensimmäiset vaarallisen jätteen itsepalvelukontit otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Itsepalveluverkostoa laajennetaan vuoden 2021 aikana. Jäteasemien palveluaikoihin muutos ei vaikuta, vaan henkilökunta palvelee jatkossakin jäteasemillamme niiden varsinaisina aukioloaikoina.

Yhtiön palveluverkosto kehittyi merkittävästi, kun Tammisaareen avattiin 1.6.2020 täysin uusi Rosk’n Rollin jäteasema aiempaa laajemmilla palveluajoilla. Tammisaaren vanha, naapuritontilla sijainnut jäteasema oli jäänyt pieneksi sekä suhteessa asiakasmäärään, että kierrätettävien jätteiden lisääntyneeseen määrään. Uuden aseman myötä koko yhtiön jäteasemaverkosto on nyt omaa palvelutuotantoa.

Lue lisää: Rosk’n Roll avasi täysin uuden jäteaseman Tammisaaressa

Yhtiön käsittelemä kokonaisjätemäärä vuonna 2020 oli 178 000 tonnia, josta 123 000 tonnia vastaanotettiin suoraan yhtiön jätekeskuksiin ja -asemille ja 55 000 tonnia kerättiin kiinteistöiltä.

Materiaalivirtojen kehitys

2016 2017 2018 2019 2020
Sekalainen yhdyskuntajäte kg/as 286,2 285,6 299,0 296,8 306,2
Erilliskerätty biojäte kg/as 26,8 25,4  27,2 28,1 28,0
Vaaralliset jätteet kotitalouksista kg/as 14,3 15,2 16,2 17,1 17,0

Yhdyskuntajätteen hyötykäytön kehitys

2016 2017 2018 2019 2020
Yhdyskuntajätteestä materiaalihyödyntämiseen (%) 20,6 21,8 22,5 23,0 22,5
Yhtyskuntajätteestä energiahyödyntämiseen (%) 72,3 74,0 72,4 72,4 71,4
Yhdyskuntajätteestä kaatopaikalle (%) 0,7 1,6 3,4 2,7 3,8

Jätemäärien kehitys (tn)

Jätelaji 2016 2017 2018 2019 2020
Asbesti 673,12 899,22 947,88 892,23 693,86
Betoni- ja tiilijäte 22 944,07 39 926,83 9 304,31 9 819,33 6 271,88
Haravointijäte 3 342,09 4 192,92 4 631,62 7 035,16 6 376,34
Kyllästetty puu 923,27 1 096,36 1 433,78 1 701,62 1 667,17
Metalli 3 228,03 3 508,39 3 811,12 4 235,58 4 621,70
Puujäte 11 200,43 14 456,34 23 383,03 18 574,37 19 074,79
Risut, oksat ja kannot 4 537,08 6 136,84 6 296,13 9 727,69 8 125,46
Sähkölaitteet 2 060,30 2 128,43 2 164,45 2 183,37 2 463,91
Rakennusjäte 11 091,45 6 648,95 2 388,00 1 318,92 998,28
Vaaralliset jätteet 793,48 827,54 846,09 836,64 1 020,31
Pilaantumattomat maa-ainekset 197 853,33 212 554,20 228 589,24 215 681,26 13 334,42*
Lievästi pilaantuneet maa-ainekset 36 311,00 24 238,82 19 157,80 22 559,30 18 640,14
Romuajoneuvot 303,00 298,82 389,88 319,58 329,52
Tuotantotoiminnan jäte 23 884,95 24 633,62 30 704,53 12 483,32 17 191,63
Sekajäte 65 708,98 65 389,44 68 283,30 67 491,65 69 865,06
Biojäte 6 148,58 5 823,50 6 215,52 6 400,54 6 770,45
Lasi 1 134,32 1 131,42 1 042,54 1 038,46 1 067,76

Taulukkoon on koottu Rosk'n Roll Oy Ab:n keräämät ja yhtiön vastaanottopisteiden kautta kulkevat jätemäärät.
*MaaRoll Oy:n määrät ei ole tässä luvussa mukana, siksi suuri ero edelliseen vuoteen. https://rosknroll.fi/rosknroll/ajankohtaista/tiedotearkisto/maa-roll-oy-aloitti-toimintansa/