Ympäristö

Ympäristönäkökulma huomioidaan yhtiömme kaikessa toiminnassa ja palveluissa. Oman hiilijalanjälkemme lisäksi meillä on näkyvä hiilikädenjälki: teemme palvelukehityksen sekä viestinnän kautta jatkuvasti töitä sen eteen, että myös asiakkaamme voivat toimia mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Yksi kunnallisen jätehuoltoyhtiön lakisääteisistä tehtävistä on jäteneuvonnan antaminen. Normaalioloissa Rosk’n Rollin ympäristökouluttajat ja jäteneuvojat käyvät pitämässä jäteaiheisia oppitunteja ja luentoja mm. esikouluissa, kouluissa ja erilaisten yhdistysten kokouksissa sekä tapahtumissa. Vuonna 2020 kasvokkain pidettäviä neuvontatilaisuuksia pystyttiin järjestämään vain kesällä, jolloin toteutettiin jäteneuvonnan kesäkiertue kauppojen yhteydessä kaikissa toimialueemme kunnissa.
Lue lisää: Rosk’n Rollin jäteneuvonnan kesäkiertue tulee kylään

Syksyllä jäteneuvonnassa siirryttiin etätoteutukseen. Tätä varten Rosk’n Rollissa mm. tehtiin opettajille sekä oppilaille videoituja oppitunteja, pidettiin Teams-luentoja ja kehitettiin lajittelu- ja jäteaiheisia pelejä Seppo-pelialustalle internettiin.

Ympäristönäkökulma mukana kaikessa toiminnassamme

  • Etsimme uusia tapoja edistää materiaali- ja ravinnekierrätystä.
  • Hallitsemme ja vähennämme toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristöhaittoja.
  • Neuvomme ja motivoimme asukkaita jätteisiin liittyvissä asioissa.
  • Kehitämme palveluitamme ympäristö sekä asiakkaidemme tarpeet huomioiden.
  • Ympäristökriteerit ovat mukana hankinnoissa ja kilpailutuksissa.

Alla seurantalukuja oman toimintamme ympäristövaikutuksien osalta.

Talteenotetun kaatopaikkakaasun määrä ja arvioitu talteenottoaste

Jätekeskus 2016 2017 2018 2019 2020
Porvoon jätekeskus, Domargård Kerätyn metaanin määrä (tn) 381 273 225 205 195
Metaanin talteenotto (%) 50 40 41 38 32
Lohjan jätekeskus, Munkkaa Kerätyn metaanin määrä (tn) 203 194 272 209 326
Metaanin talteenotto (%) 20 21 25 22 25

Vesien tarkkailu 2020

Jätekeskus/-asema Tarkkailun tyyppi Tarkkailutiheys Tarkkailupistettä Analyysejä vuodessa
Porvoon jätekeskus, Domargård Alueen vedet 1–3 x vuodessa 7 188
Ympäristön pohjavedet 3 x vuodessa 11 557
Ympäristön pintavedet 3 x vuodessa 7 336
Sipoon jäteasema Alueen vedet 2 x vuodessa 6 223
Ympäristön pohjavedet 2 x vuodessa 7 196
Ympäristön pintavedet 2 x vuodessa 5 158
Lohjan jätekeskus, Munkkaa Alueen vedet 1–12 x vuodessa 9 353
Ympäristön pohjavedet 2 x vuodessa 13 448
Ympäristön pintavedet 2–4 x vuodessa 4 218
Vihdin jäteasema Alueen vedet 2–4 x vuodessa 7 304
Ympäristön pohjavedet 2 x vuodessa 5 132
Ympäristön pintavedet 3 x vuodessa 7 328
Pusulan jäteasema Ympäristön pintavedet 2 x vuodessa 1 21
Karjalohjan jäteasema Ympäristön pintavedet 1 x vuodessa 1 20