Toimitusjohtajan katsaus

Poikkeuksellinen vuosi 2020 vaati poikkeuksellisia toimenpiteitä. Rosk’n Roll kollegayhtiöineen toimii yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisellä toimialalla. Tartuntavaarallisen taudin iskiessä oli erittäin tärkeää, että jätteet saatiin kerättyä ja koko käsittelyketju pidettyä toiminnassa. Työnteko organisoitiin yhtiössämme poikkeusvuonna hyvin eri tavalla kuin aiemmin. Noin puolet henkilökunnasta siirtyi keväällä etätöihin, ja palaveri- ja kokouskäytännöt siirrettiin Teamsiin. Myös paikan päällä työskentelevien työtavat ohjeistettiin poikkeustilanne huomioiden. Keskeisimmäksi tavoitteeksi nostettiin jätehuollon perustehtävästä suoriutuminen. Tässä onnistuimme yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa erittäin hyvin. Toiminnassamme käyttöönotettujen varotoimien ja valtakunnallisten laajempien toimenpiteiden ansiosta tärkein voimavaramme, eli työntekijät, pysyivät toimintakykyisinä läpi poikkeusvuoden. Häiriötilanteita jätehuollossa tai materiaalien käsittelyjärjestelmissä ei päässyt syntymään.

Poikkeustilanteenkin aikana jatkoimme ansiokkaasti toimintamme kokonaisvaltaista kehittämistä. Keväällä avasimme uuden Kilpilahden materiaalikeskus KILKEn palvelemaan monipuolisesti itäisen Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun materiaalivirtojen käsittelytarpeita. Myös monet yhtiömme pienemmistä jäteasemista kokivat merkittävää uudistumista vastaamaan paremmin nykypäivän työskentely- ja asiointiolosuhdevaatimuksia. Jatkoimme automatisaation käyttöönottoa aktiivisesti, ja kesällä avasimme Loviisan jäteaseman itsepalveluasioinnin. Lisäksi toteutimme tai aloitimme lukuisia muita kehityshankkeita, jotka tähtäävät yhä parempaan palveluun ja yhä tehokkaampaan kierrätykseen.

Poikkeustilanne jatkuu edelleen vuoden vaihduttua seuraavaan. Kiitän suuresti henkilöstöämme ja yhteistyökumppaneitamme ponnisteluista haasteellisen vuoden läpiviennissä. Samalla toivotan voimia jaksaa vielä näissä poikkeusjärjestelyissä. Valoa on jo nähtävissä, ja uskon että tämän jälkeen pystymme jatkamaan työyhteisönä ja organisaationa entistä vahvempana ja uusiin haasteisiin valmiimpina.

Vesa Heikkonen
toimitusjohtaja

Vesa Heikkonen