Verkställande direktörens översikt

Det exceptionella året 2020 krävde exceptionella åtgärder. Rosk’n Roll arbetar tillsammans med sina företagskollegor inom en kritisk bransch med tanke på samhällets verksamhet. När den smittfarlig sjukdomen slog till, var det mycket viktigt att avfallet blev uppsamlat och hela hanteringskedjan fungerade. Arbetet i vårt bolag organiserades på ett mycket annorlunda sätt än tidigare under det exceptionella året. På våren övergick ungefär hälften av personalen till distansarbete och möten förflyttades till Teams. Också de personer som jobbade på plats fick anvisningar om hur arbetssätten skulle anpassas till undantagstillståndet. Att sköta avfallshanteringens grunduppgift lyftes fram som det viktigaste målet. Detta klarade vi mycket bra tillsammans med våra samarbetsparter. Tack vare de försiktighetsåtgärder som vi tog i bruk inom vår verksamhet och de landsomfattande mer omfattande åtgärderna, hölls vår viktigaste resurs alltså medarbetarna, handlingskraftiga genom det exceptionella året. Inga störningar uppstod i avfallshanteringen eller materialhanteringssystemen.

Även under undantagstillståndet fortsatte vi att övergripande utveckla vår verksamhet på ett förtjänstfullt sätt. På våren öppnade vi i Sköldvik det nya materialcentret KILKE för att mångsidigt betjäna behovet av hanteringen av materialflöden i östra Nyland och huvudstadsregionen. Också många av vårt bolags mindre avfallsstationer genomgick en betydande reform för att bättre kunna svara på dagens krav på arbetsförhållande och tjänster. Vi fortsatte aktivt att ta i bruk automatiseringen och på sommaren öppnade vi självbetjäningen vid Lovisa avfallsstation. Dessutom genomförde eller påbörjade vi flera andra utvecklingsprojekt, som strävar till en allt bättre service och allt effektivare återvinning.

Undantagstillståndet fortsätter alltjämt fastän vi är inne på ett nytt år. Jag vill framföra ett stort tack till vår personal och våra samarbetspartner för deras insatser i att ro i land det utmanande året. Samtidigt önskar jag alla krafter att ännu orka med de här specialarrangemangen. Vi går redan mot ljusare tider, och jag tror att vi efter det här kan fortsätta som en allt starkare arbetsgemenskap och organisation som är mer redo för nya utmaningar.

Vesa Heikkonen
verkställande direktör

Vesa Heikkonen