Miljö

Miljösynvinkeln uppmärksammas i bolagets hela verksamhet och alla tjänster. Förutom vårt eget koldioxidavtryck har vi ett synligt kolhandavtryck: genom serviceutveckling och kommunikation arbetar vi kontinuerligt för att även våra kunder ska kunna handla möjligast miljövänligt.

En av de lagstadgade uppgifterna för ett kommunalt avfallsbolag är avfallsrådgivningen. Under normala förhållanden håller Rosk’n Rolls miljöutbildare och avfallsrådgivare lektioner och föreläsningar med avfallstema bland annat i förskolor, skolor samt för olika föreningar vid deras möten och i samband med evenemang. År 2020 kunde direkta rådgivningstillställningar ordnas endast under sommaren, då förverkligades avfallsrådgivningens sommarturné vid butiker i alla kommuner inom vårt verksamhetsområde.
Läs mera: Rosk’n Rolls avfallsrådgivningens sommarturné kommer på besök

På hösten övergick avfallsrådgivningen till att förverkligas på distans. För det här gjorde Rosk’n Roll bland annat videoinspelningar av lektioner för lärare och elever, höll Teams-föreläsningar och utvecklade spel på nätet med sorterings- och avfallstema på Seppo-spelplattformen.

Miljösynvinkel närvarande i all vår verksamhet

  • Vi letar efter nya sätt att främja återvinning av material och näringsämnen.
  • Vi hanterar och minskar på växthusgasutsläpp och andra miljöolägenheter från vår verksamhet.
  • Vi ger rådgivning och motiverar invånare i ärenden som berör avfall.
  • Tjänsterna utvecklas med hänsyn till miljön och kundernas behov.
  • Anskaffningar och konkurrensutsättningar inkluderar miljökriterier.

Nedan uppföljning av miljöpåverkan från vår verksamhet.

Mängden uppsamlad deponigas och beräknad uppsamlingsgrad

Avfallscentral 2016 2017 2018 2019 2020
Borgå avfallscentral, Domargård Mängden uppsamlad metan (tn) 381 273 225 205 195
Uppsamling av metan (%) 50 40 41 38 32
Lojo avfallscentral, Munka Mängden uppsamlad metan (tn) 203 194 272 209 326
Uppsamling av metan (%) 20 21 25 22 25

Vattenobservationer 2020

Avfallscentral/-station Observationens art Observationstäthet Observationspunkter Analyser per år
Borgå avfallscentral, Domargård Områdets vatten 1–3 ggr/år 7 188
Omgivningens grundvatten 3 ggr/år 11 557
Omgivningens ytvatten 3 ggr/år 7 336
Sibbo avfallsstation Områdets vatten 2 ggr/år 6 223
Omgivningens grundvatten 2 ggr/år 7 196
Omgivningens ytvatten 2 ggr/år 5 158
Lojo avfallscentral, Munka Områdets vatten 1–12 ggr/år 9 353
Omgivningens grundvatten 2 ggr/år 13 448
Omgivningens ytvatten 2–4 ggr/år 4 218
Vichtis avfallsstation Områdets vatten 2–4 ggr/år 7 304
Omgivningens grundvatten 2 ggr/år 5 132
Omgivningens ytvatten 3 ggr/år 7 328
Pusula avfallsstation Omgivningens ytvatten 2 ggr/år 1 21
Karislojo avfallsstation Omgivningens ytvatten 1 ggr/år 1 20