År 2020 visade den offentliga avfallshanteringens tillförlitlighet även i undantagstillstånd

Det kommunala avfallsbolaget Rosk’n Roll Oy Ab verkar inom en kritisk bransch med tanke på samhällets verksamhet. När den smittfarliga sjukdomen slog till 2020, var det mycket viktigt att avfallet blev uppsamlat och hela hanteringskedjan fungerade. Med detta lyckades bolaget väl tillsammans med sina samarbetspartner.  Även under undantagstillståndet fortsatte vi att övergripande utveckla vår verksamhet på ett förtjänstfullt sätt. Läs verkställande direktörens översikt.

Miljön i centrum

Miljösynvinkeln uppmärksammas i bolagets hela verksamhet och alla tjänster. Förutom vårt eget koldioxidavtryck har vi ett synligt kolhandavtryck: genom serviceutveckling och kommunikation arbetar vi kontinuerligt för att även våra kunder ska kunna handla möjligast miljövänligt.

Miljöindikatorer för vår verksamhet

Tjänsterna utvecklas

År 2020 ökade antalet fastigheter som till exempel hör till insamlingen av glas och metall med nästan 80 % och för plastförpackningarnas del var det till och med över 80 %. Självbetjäningen vid Lovisa avfallsstation påbörjades och i och med den nya avfallsstationen som öppnades i Ekenäs, producerar nu bolaget själv tjänsterna för hela avfallsstationsnätverket.

Tilläggsinformation om våra tjänster

Ekonomiskt stabil verksamhet

Rosk’n Roll Oy Ab:s omsättning var 24,6 miljoner euro år 2020 (2019: 26,4 milj. €). Räkenskapsperiodens rörelsevinst var 1,1 miljoner euro (2019: 2,6 milj. €). Räkenskapsperioden hade ett positivt resultat på 2,2 miljoner euro före skatter och bokslutsdispositioner. Vinsten efter skatt var 1,9 miljoner euro.

Bekanta dig närmare med de ekonomiska siffrorna