Våra kunder

Vårt främsta kundunderlag är de ca 228 000 invånarna på vårt verksamhetsområde. Utöver bostadsfastigheter producerar vi även avfallshanteringstjänster för statens, kommunernas och församlingarnas fastigheter inom vårt område. Vid behov erbjuder vi även avfallshanteringstjänster för företag.

Bostadsfastigheter som omfattas av avfallshanteringen

2019 2020
Stadigvarande bostadsfastigheter 61 235 61 380
Fritidsbostäder 29 136 29 223

Antalet besökare på avfallsstationerna

Avfallsstation 2019 2020
Borgå, Domargård 79 176 83 021
Lojo, Munka 70 832 78 672
Sibbo 27 999 33 037
Vichtis 24 754 31 502
Ekenäs 17 906 21 460
Karis 18 000 19 482
Hangö 16 139 18 673
Lovisa 16 369 18 239
Högfors 10 357 11 834
Ingå 6 944 7 950
Borgnäs 4 642 4 875
Pusula 5 060 5 378
Askola 3 183 3 892
Karislojo 3 080 2 837
Strömfors 1 550 1 994

Kontakter till kundtjänsten

Servicekanal som använts av kunden 2019 2020
Telefon 28 637 29 394
E-post 8 766 9 397
Chat-tjänsten på vår webbplats 3 904 3 196
E-tjänsten 2 426 3 024

Kundnöjdhet

Tjänst som utvärderades av kunderna 2019 2020
Kundtjänst 4,85 5,13
Tömning av avfallskärl 5,23 5,34
Avfallsstationerna och -centralerna 5,03 5,24
Eko- och blandavfallspunkterna 4,51 4,59
Medeltal 4,91 5,10

I enkäten har använts en skala från 1-6, varav 1 är svagast och 6 bäst

Kundkommunikation

2019 2020
Antalet besökare på hemsidorna, användare 131 316 164 325
Roskis-kundtidning, delats ut som offentligt meddelande till alla invånare upplaga 205 000 upplaga 152 000
Avfallshanteringens väggkalender, delats ut som offentligt meddelande på hela verksamhetsområdet upplaga 131 000 upplaga 130 000
Facebook, följare vid årets slut 570 780
Instagram, följare vid årets slut 372 530
Pressmeddelanden 38 st 30 st
Artiklar i lokalmedian, Rosk’n Roll som ämne eller källa ca 300 ca 270