Bolaget

Organisation, Rosk’n Roll Oy Ab (12/2020)

 • Vesa Heikkonen

  Verkställande direktör

  BYGGANDE

 • TRANSPORT OCH KUNDSERVICE

  Marko Printz

  Service- och utvecklingsdirektör

 • MOTTAGNING OCH HANTERING

  Sanna Lehtonen

  Produktionsdirektör

 • KVALITET OCH MILJÖ

  Katariina Lossi

  Kvalitets- och miljöchef

 • KOMMUNIKATION OCH RÅDGIVNING

  Seija Päivänsalo-Nykänen

  Kommunikationschef

 • EKONOMI OCH FÖRVALTNING

  Suvi Sirén

  Ekonomi- och förvaltningschef

Aktieägare

Styrelse

Anders Rosengren (styrelsens ordförande), Borgå
Jarmo Aho, Lojo
Ulla Lindström-Dahl, Raseborg
Jarmo Kuosa, Vichtis
Ari Oksanen, Sibbo
Merja Grönberg, Lovisa
Reija-Riikka Stenbäck, Askola
Torbjörn Ekholm, Hangö
Mia Sundström, Högfors

Sysselsättning och samarbete med läroanstalter

Verksamhet Personantal
Personår 83
Sommararbete- och praktikplatser 29
Syselsättning av den tredje sektorn 3
Arbetsprövning 2
Avhandlingar 1

Personalens arbetstillfredsställelse 2020

Verksamhet Vitsord (skala 1-6)
Organisationens mål och arbetsgivarens image 5,2
Arbetssätt och arbetsklimat 4,6
Förmansarbetet 4.9
Internt informationsflöde 4,7
Egna arbetsuppgifter och arbetsförmåga 4,9
Självvärdering 5,3
Sammanlagt 4,9