Ekonomi

Toimipisteet kartalla

Vinsten från ett ekonomiskt stabilt år används för att utveckla avfallshanteringen

Rosk’n Roll Oy Ab:s omsättning var 24,6 miljoner euro år 2020 (2019: 26,4 milj. €). Räkenskapsperiodens rörelsevinst var 1,1 miljoner euro (2019: 2,6 milj. €), alltså 4,4 procent av omsättningen. Räkenskapsperioden hade ett positivt resultat på 2,2 miljoner euro före skatter och bokslutsdispositioner. Vinsten efter skatt var 1,9 miljoner euro. Räkenskapsperiodens rörelsevinst och resultat överskrider den budgeterade nivån.

Den främsta enskilda förändringen bakom de ekonomiska siffrorna är att mottagningsverksamheten av överskottsjord flyttades över från Rosk’n Roll till dotterbolaget Maa Roll Oy per den 1 januari 2020.
Läs mera: Maa Roll Oy startade sin verksamhet

Vår målsättning är inte att göra vinst och vi delar i princip ingen dividend till våra ägarkommuner. Vår verksamhet ska vara kostnadseffektiv, och målet är att hålla kommuninvånarnas avfallsavgifter stabila och rimliga i förhållande till servicenivån. Vinsten används i sin helhet för att trygga utvecklingen av avfallshanteringen och förverkligandet av miljöinvesteringar.

Helhetssumman för investeringar under räkenskapsperioden var 9,4 miljoner euro. Det största enskilda investeringsobjektet var Sköldviks materialcenter KILKE (3,1 milj. €) som öppnades i Borgå i mars 2020. För ombyggnad av de kommunvisa avfallsstationerna och anskaffning av utrustning gjordes investeringar på cirka 2,4 miljoner euro.
Läs mera: Materialhanterings- och förädlingscenter har öppnat i Sköldvik

Nyckeltal 2019 2020
Omsättning 26,4 M € 24,6 M €
Andel köpta tjänster av omsättningen 65,5 % 66,7 %
Investeringsutgifter av omsättningen 48,7 % 38,1 %
Grundavgiftsinkomst/år 2,9 M € 3,0 M €
Grundavgiften för en fast bostad / månad, moms 0 % 1,88 € 1,88 €
Tömningspris för blandavfallskärl, medeltal, moms 0 %, 240 l kärl 5,08 € 5,08 €

Läs bolagets bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse 2020 (pdf)

Grundavgift

Hushållens grundavgift för avfallshanteringen är en bostadsspecifik månadsavgift, som bestäms åt ägaren eller användaren av en fast- eller fritidsbostad. Med grundavgiften bekostas de avfallshanteringsuppgifter kommunen har enligt lagen.